رییس اداره دامپزشکی گرمی گفت: در راستای طرح تشدید نظارت بهداشتی بر اماکن عرضه فرآورده‌های خام دامی یک واحد قصابی در شهر گرمی پلمپ شد.

لطیف وطن‌خواه، رییس اداره دامپزشکی شهرستان گرمی گفت: کارشناسان نظارت بر بهداشت مواد غذایی، در راستای تأمین سلامت عمومی شهروندان در قالب نظارت بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی از اماکن عرضه در سطح شهر بازدید می‌کنند.
وی ادامه داد: با توجه به بازدیدهای مستمر صورت گرفته از مراکز عرضه و فرآورده‌های خام دامی، قصابی‌ها و رستوران‌ها و در راستای حفظ بهداشت عمومی و امنیت غذایی شهروندان یک واحد قصابی متخلف که اقدام به کشتار و فروش غیر مجاز گوشت نموده بود شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد که در نهایت بنا به دستور دادستان شهر گرمی پلمپ گردید.
وی از همشهریان خواست ضمن رعایت نکات بهداشتی در هنگام خرید گوشت، حتماً از مراکز مجاز و مورد تایید و ممهور به مهر دامپزشکی اقدام به خرید نمایند و هرگونه موارد تخلف و مشاهده شده مرتبط با دامپزشکی را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش دهند.