نمایش فرهنگی دهه نودی‌های اردبیلی و همخوانی با سرود سراسری «سلام فرمانده» بار دیگر به کارنامه انقلابی و فرهنگی اردبیل اعتبار بخشید. انتهای پیام/ منبع

نمایش فرهنگی دهه نودی‌های اردبیلی و همخوانی با سرود سراسری «سلام فرمانده» بار دیگر به کارنامه انقلابی و فرهنگی اردبیل اعتبار بخشید.
انتهای پیام/

منبع