گلباران مردم در محل انفجار تروریستی کرمان انتهای پیام/ منبع خبر: مهر

گلباران مردم در محل انفجار تروریستی کرمان
انتهای پیام/
منبع خبر: مهر