تک تک اهالی گرمی مغان برای سربلندی آن خون دل ها خورده اند و کسی نیست دلش برای وطن مادری خود این کهن دیار نسوزد. اما بدی روزگار و شرایط نامطلوب در زمان های مختلف باعث شده این دیار شیران اکنون حال و روز خوشی نداشته باشد.

تک تک اهالی گرمی مغان برای سربلندی آن خون دل ها خورده اند و کسی نیست دلش برای وطن مادری خود این کهن دیار نسوزد. اما بدی روزگار و شرایط نامطلوب در زمان های مختلف باعث شده این دیار شیران اکنون حال و روز خوشی نداشته باشد.

 

همه و همه به نوبه خود برای توسعه و آبادانی گرمی مغان تلاش کرده ایم. از دورترین روستای انگوت تا صفر مرزی موران همه می خواهیم شهری داشته باشیم آباد و الحق و الانصاف هم قابلیت و ظرفیت خدادادی هم برای این داشتن شهری توسعه یافته داریم.

 

کارهای بزرگی در این شهرستان انجام یافته که اگر به سرانجام برسد می توان برای آینده گرمی مغان امیدوار بود. اکنون این شهرستان به یک یا علی نیازمند است تا همه برخیزیم و سرنوشتمان را تغییر دهیم و در سال های نزدیک به این اقدام بزرگ خود احسن بگوییم.

 

گرمی مغان دیگر جای ریسک نیست، دیگر فرصتی برای پرورش نماینده جدید و یا مسئول جدید نیست. باید کار را به کاردان سپرد و همه جوره حمایتش کرد تا میوه های این درخت به بار نشسته را بچیند و اگر غیر این باشد میوه های این درخت با یک غفلت نابود خواهند شد.

 

اگر انگوت می خواهد شهرستان شود، اگر موران می خواهد دروازه ای به سوی کشورهای حوزه قفقاز شود و اگر گرمی می خواهد قطب صنعتی و گردشگری شود، باید نماینده ای در حد و اندازه نام بزرگ گرمی مغان و با ایده و تقکر ملی انتخاب کنیم.

 

جایگاه نماینده مجلس برای این شهرستان از چند حیث بسیار مهم است. نخست اینکه تمام توان یک صندلی مجلس برای این شهرستان صرف خواهد شد و سپس موقعیت هایی که برای توسعه گرمی مغان ایجاد شده است، با پیگیری و توانمندی یک نماینده می تواند نتیجه بخش باشد.

 

بیایید بدور از تعصبات با خود خلوتی کرده و اینبار با فکری آزاد به انتخابات نگاه کنیم. کدام کاندیدا برای این شهرستان مفید خواهند بود؛ ما به یک سوارکار نیازمندیم که فورا با انتخابش اسب را بتازد یا به یک تازه کاری که می خواهد سوارکاری بیاموزد؟

 

آیا به نماینده ای نیاز داریم که پیش از این به حد کافی با مسئولان رده بالای کشوری ارتباط داشته و همه روش هایی که می تواند از قانون برای توسعه شهرستان استفاده کند، می داند و یا به نماینده ای نیاز داریم که حداقل دو سال زمان نیاز دارد که بتواند ارتباط ایجاد کرده و بداند راه های اثرگذاری در مجلس کجا است؟

 

از سوی دیگر نماینده ای که ملی فکر کند و منطقه ای تلاش کند قطعا خروجی به نفع کشور، استان و شهرستان خواهد بود. و در مقابل نماینده ای که تنها به فکر جابجایی فلان رئیس برای برآورده کردن نیازهای حامیان انتخاباتی باشد، قطعا نه برای خود مفید خواهد و نه برای شهرستان…

 

این موضوع به قدری مهم است که حجت الاسلام صفری به آن تأکید کرده و از همه خواسته نماینده در قد و قواره ملی انتخاب کنید.

 

تاریخ این شهرستان را اگر مرور اجمالی کنیم به راحتی می بینیم جمعیت این شهرستان با سرعت بالایی رو به کاهش است و این یک زنگ خطر برای همه ماست. اکنون وقت انتخاب یک گزینه اصلح و کاربلد است و سپس ایجاد فضای مطالبه گری و حمایت از نماینده برای رسیدن به مقصود نهایی که همان توسعه شهرستان است. اگر امروز تصمیم درستی نگیریم بلاشک فردا پشیمان خواهیم شد و قطعا در پیشگاه خود و خدای خود نیز شرمنده خواهیم بود. تصمیمی که می تواند نجات بخش گرمی، انگوت و موران باشد و برای این مهم باید تفکرات قومی و قبیله ای را کنار بگذاریم.