ماسک در گرمی به قیمت مصوب فروخته نمی‌شود.

متاسفانه در داروخانه های شهر گرمی اصلا مراعات اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی استان را نمی کنند و هر عدد ماسک سه لایه را دو هزار تومان حساب می کنند ، لطفا بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان رسیدگی کنند.