فرمانده کل مرزبانی استان از کشف و ضبط ۱۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان گرمی خبر داد.

سرهنگ اسمعلی فرمانده مرزبانی استان از کشف و ضبط ۱۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان گرمی خبر داد.

در این رابطه یک نفر قاچاقچی دستگیرو یک دستگاه خودرو ضبط شد.