علی‌اکبر مویدی در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: طرح فرصت مطالعاتی مزرعه با همراهی متخصصان و محققان در کشور اجرایی می‌شود تا ما بر اساس یافته‌های بخش تحقیقاتی بتوانیم تولید و بهره‌وری را افزایش دهیم. وی پیام اصلی مقام معظم رهبری را در سال «تولید، ‌دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» متوجه بخش کشاورزی […]

علی‌اکبر مویدی در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: طرح فرصت مطالعاتی مزرعه با همراهی متخصصان و محققان در کشور اجرایی می‌شود تا ما بر اساس یافته‌های بخش تحقیقاتی بتوانیم تولید و بهره‌وری را افزایش دهیم.

وی پیام اصلی مقام معظم رهبری را در سال «تولید، ‌دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» متوجه بخش کشاورزی و فعالان این حوزه اعلام کرد و گفت: تلاش بر این است تا سهم شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی از تولید از چهار درصد به ۲۰ درصد ارتقا یابد تا ما حرکت‌های مؤثر و تحول‌آفرینی را در بخش کشاورزی شاهد باشیم.

ما راهی جز تکیه بر منابع علمی و دانش در تقویت عرصه تولید و بهره‌وری نداریم
معاون وزیر جهاد کشاورزی در آموزش و ترویج تصریح کرد: ما راهی جز تکیه بر منابع علمی و دانش در تقویت عرصه تولید و بهره‌وری نداریم و بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی در استان‌ها اقدام به راه‌اندازی کاروان بهره‌وری، ترویج و توسعه بخش تحقیقاتی کرده تا موانع و مشکلات برطرف شود.

مویدی افزود: این کاروان در مقصد اول کرمانشاه را انتخاب کرد تا با همراهی رسانه‌ها و شبکه گسترده تبلیغی و ترویجی کشاورزان در مزرعه با یافته‌های جدید علمی آشنا شده و به صورت عملی و کاربردی این یافته‌ها را در تولید و افزایش بهره‌وری به کار گیرند.

وی استان اردبیل را دومین مقصد این کاروان اعلام کرد و ادامه داد: هفته آینده این کاروان در قالب نیروهای متخصص حوزه ترویج و تحقیق به اردبیل سفر کرده تا با حضور در شهرها و دهستان‌های بزرگ امکانات مطالعاتی و تحقیقاتی بیشتر همراه با پاسخگویی برای بهره‌برداران این بخش فراهم آید.

مویدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همکاران ما با صبر و حوصله در کنار تولیدکنندگان خواهند بود تا یافته‌های جدید علمی را در اختیار آنها قرار دهند که امیدواریم در یک حرکت مؤثر خروجی این کار را در افزایش تولید و بهره‌وری شاهد باشیم.

باید موانع پیش رو بین عرصه‌های تحقیقاتی و عرصه تولید برداشته شود
وی فعالیت مراکز تحقیقاتی استان اردبیل را به صورت شبکه منسجم با همراهی محققان و پژوهشگران یادآور شد و اضافه کرد: هدف اصلی کاروان ترویج ارتقا بهره‌وری و راه‌اندازی نهضتی تحول‌آفرین در این بخش است چرا که وزارت جهاد کشاورزی در کنار مسئولیت تنظیم پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، همچنان بر تقویت تولید تاکید دارد.

مویدی بیان کرد: باید موانع پیش رو بین عرصه‌های تحقیقاتی و عرصه تولید برداشته شده و ما با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، خاک، آب و استفاده از توان علمی یک‌هزار و ۸۰۰ هیئت علمی توسعه بخش کشاورزی را با تولید پایدار شاهد و ناظر باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در آموزش و ترویج ادامه داد: سعی ما بر این است تا همچنان عرصه تولید در بخش کشاورزی به عنوان عرصه اولویت‌دار در کنار تنظیم پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان و تقویت جبهه عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گرفته و اهداف اقتصادی در بخش کشاورزی عینیت پیدا کند.

انتهای پیام/

منبع