مدارس روستایی «شهرستان گرمی» اگر روزی با هزار امید برای امیدآفرینان آینده ساخته شده بود، حالا به کاهدان احشام تبدیل شده است.

به گزارش آذرمغان، محرومیت در مناطق روستایی که به واقعیت انکارناپذیر این روزهای کشور تبدیل شده در مناطقی از شهرستان گرمی از استان اردبیل نیز به خوبی ملموس است.

طوری که اهالی این منطقه با تشدید محرومیت‌ها روستای خود را برای همیشه ترک کرده‌اند تا مدارس این روستاها که روزی کاخ آرزوی تمام دانش‌آموزان را در مساحت اندک خود جا می‌داد، اینگونه متروک بماند.

 

  • منبع خبر : مهر