امیر رجبی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با بیان اینکه استان اردبیل هنرمندان شاخصی را در حوزه هنر نمایشی به کشور معرفی کرده است گفت: متاسفانه در طول سالهای گذشته کرونا، ضربه سنگینی بر پیکر نحیف هنر تئاتر وارد کرد. رئیس حوزه هنری استان اردبیل چرخه اقتصاد هنر تئاتر در استان اردبیل را نامطلوب […]

امیر رجبی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با بیان اینکه استان اردبیل هنرمندان شاخصی را در حوزه هنر نمایشی به کشور معرفی کرده است گفت: متاسفانه در طول سالهای گذشته کرونا، ضربه سنگینی بر پیکر نحیف هنر تئاتر وارد کرد.

رئیس حوزه هنری استان اردبیل چرخه اقتصاد هنر تئاتر در استان اردبیل را نامطلوب عنوان کرد و گفت: متاسفانه سرمایه گذاران چندان  رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه ندارند.

وی در خصوص راهکار موثر در بحث تجاری سازی فعالیت هنری بویژه در بحث تئاتر اظهار کرد: تولیدکنندگان آثار هنری باید در انتخاب ایده و سوژه مخاطب و پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان هدف را بشناسند که این موضوع به هوش تجاری تولید کننده هنر بر می گردد.

رجبی اظهار کرد:در مرحله تولید هم، باید اثر هنری متناسب با اقتضای پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان و جامعه هدف تولید شود.

رئیس حوزه هنری استان اردبیل ورود به حوزه تبلیغات را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: بعد از سوژه یابی و تولید محصول، باید نگاه به حوزه تبلیغاتی جدی باشد.  هنر باید پیوست رسانه ای داشته باشد  تا مردم نسبت به اثر تولید شده آگاهی داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع