مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی گفت: پیش بینی می شود امسال 15 تن انار از هر هکتار از باغات شهرستان گرمی برداشت شود.

امیر بدرزاده ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۵ تن انار از هر هکتار از باغات شهرستان گرمی برداشت شود.

وی تصریح کرد: شهرستان گرمی دارای ۲ هزار و ۵۷۸ هکتار انواع باغات سیب، گلابی، گیلاس، آلبالو، شلیل، هلو و زرد آلو می باشد که از این میزان ۸۱ هکتار آن به باغات انار اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمی افزود: ارقام کاشته شده در این شهرستان شامل ملس ساوه می باشد که از لحاظ طعم و زنگ و بازار پسندی از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

بدرزاده افزود: با توجه به مراقبت های صورت گرفته از باغات انار این شهرستان پیش بینی می شود از هر هکتار ۱۵ تن محصول برداشت شود.

وی بیان کرد: ارقام کاشته شده انار در این منطقه تماما مقاوم به کرم گلوگاه بوده و از این لحاظ از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار هستند و بازدیدهای متعدد کارشناسی نیز بیانگر عدم وجود این آفت در باغات می باشد.