ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: در مذاکرات وین به مرحله مهمی رسیده‌ایم اما سرعت پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران زمان کمی برای ما باقی می‌گذارد.