شاپرک شجری‌زاده، همان که قهرمان دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شد و با پرچم کردن روسری‌اش فرار کرد، روز گذشته در پارلمان کانادا خواستار تحریم ایران و ایرانی‌ها شد.

شاپرک شجری‌زاده، همان که قهرمان دختران خیابان انقلاب شناخته می‌شد و با پرچم کردن روسری‌اش فرار کرد، روز گذشته در پارلمان کانادا خواستار تحریم ایران و ایرانی‌ها شد.

اما درباره دختر خیابان انقلاب چند اشتباه رایج وجود دارد که به بهانه این خبر و موج تنفری که در شبکه‌های اجتماعی علیه او ایجاد شده است، قابل طرح است.


اشتباه اول
تقابل شجری زاده با مردم ایران برای دیروز نیست. خیانت دختر خیابان انقلاب از نقطه‌ایست که مقابل اراده مردم ایران می‌ایستد. از روزی که مقابل حق اکثریت قرار می‌گیرد، مقابل قانون. اراده ملت ایران، اسلام و تجلی خواستشان در قانون است.


اشتباه دوم
دختر خیابان انقلاب دنبال اصلاح قانون نیست. اصلاح هر قانونی خوب یا بد، باید در همین کشور و به دست خود مردم صورت گیرد. راه اصلاح قانون، ایستادن مقابل قانون نیست. اصلاح قانون در خود قانون و از درون قانون است. منتقد تایم چراغ‌قرمز فلان چهارراه، هیچ وقت از چراغ قرمز عبور نمی‌کند.


اشتباه سوم
کسانی که به غلط، قلق‌گیری چهارشنبه سفید و مقصد دختران خیابان انقلاب را فقط حجاب اختیاری می‌دانستند، امروز با تصمیم شاپرک شجری‌زاده دچار شوک شدند. چهارشنبه سفید مقابل همه روزهای مردم قد علم کرده است. هدف دختر خیابان انقلاب، تقابل با کلیت ملت است نه حجابشان. کافیست در کنار خبر شجری‌زاده، به عکس‌های یادگاری مبدع چهارشنبه سفید با اهالی کاخ سفید و ربع پهلوی توجه شود.


اشتباه چهارم
اشتباه نشود؛ حتی دختر بدحجاب و شل‌حجاب و بی‌حجاب ایران نیز دختر خیابان انقلاب نیست. خیلی‌ها دروغ و غیبت را بد می‌دانند اما ممکن است دچار خطا شوند. چنین آدم‌های بی‌شماری، متفاوت‌اند از کسی که از اساس می‌گوید دروغ و غیبت حلال است مثل شیر مادر.


اشتباه پنجم
چهارشنبه سفید تنها جنسی کردن اعتراضات سیاسی است و نه بیشتر. جنسی کردن و نه جنسیتی کردن. شعار حجاب اختیاری، پوششی است برای «ما بی‌‌شماریم». این‌ها همان‌هایی هستند که می‌گفتند هرکس در خیابان بوق بزند با ماست. همان‌ها که می‌گفتند هرکس در شب چراغ روشن کرد معترض است. همان‌ها که پیاده‌روی مردم در پیاده‌روها را نشانه همراهی با براندازی می‌دانستند. در اعتراض آن روزشان مضحکه شدند و امروز بازی جدیدی راه انداخته‌اند تا بگویند وضعیت حجاب بخشی از  ملت ایران، نشانه اعتراضشان به حکومت است.

انتهای پیام/