سد کلاسر با گذشت بیش از ۱۱ سال و صرف هزینه نزدیک بر ۱۰۰ میلیارد ریال به حال خود رها شده است.

سد کلاسر که از سال ۱۳۸۷ عملیات اجرایی خود را در زمینی به مساحت ۷۵ هکتار با حجم مفید ۵۲۰ میلیون متر مکعب را شروع کرد با گذشت بیش از ۱۱ سال و صرف هزینه نزدیک بر ۱۰۰ میلیارد ریال به حال خود رها شده است.

نکته جالب اینکه در اثر گذر زمان بخش زیادی از زیرسازی انجام شده در این پروژه از بین رفته و به نظر بازسازی دوباره، باتوجه به وضعیت گرانی و تورم هزینه ای به مراتب بالاتری را نیز درپی داشته باشد.

در هر حال این روزها اگر گذرتان به روستای کلاسر در دشت مغان افتاد، رکود کامل در کار سدی را خواهید دید که قرار بود برای مردم منطقه منشا آبادانی باشد. اما هنوز خبری از این ماجرا نیست و انگار اراده خاصی از سوی مسیولان استانی برای تعیین تکلیف آن نیز وجود ندارد.