با اعلام آرای مرحله بازخوانی طرح و ایده نمایش های خیابانی هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس، دو اثر از استان اردبیل مورد پذیرش قرار گرفتند.

به گزارش آذرمغان، با اعلام آرای مرحله بازخوانی طرح ها و ایده های هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس از سوی دبیرخانه این جشنواره، نمایش خیابانی «فرکانس» نوشته میثم سرآبادانی و کارگردانی حسن مهدیزاده از شهرستان گرمی و نمایش خیابانی «مضای فجازی» نوشته و کار شیرزاد عسگری در بخش نمایش های موضوعی این رویداد تئاتر خیابانی مورد پذیرش قرار گرفتند.

در این دوره از جشنواره ۲۷۰ طرح و ایده نمایشی از ۲۵ استان کشور در دو بخش موضوعی و آئینی و سنتی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که ۸۲ طرح و ایده در بخش موضوعی و ۳۸ طرح و ایده در بخش آئینی و سنتی پذیرفته شده است.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره کارگردانان باید حداکثر تا ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸ فیلم اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. نتایج بازبینی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ ‌اعلام خواهد شد و جشنواره از ۷ الی ۱۰ فروردین ماه ۹۹ برگزار می گردد. فریندخت زاهدی، نادر برهانی مرند وسامان خلیلیان، اعضای هیات بازخوانی و بازبینی هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ارس هستند.