بازار؛ گروه بورس:  در چند روز اخیر بازار سرمایه وارد اصلاح شده و تاکنون برخی نمادها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اصلاح کرده اند و به قیمت ابتدای فروردین ماه رسیده اند، در این وضعیت تنها نمادهای که سودسازی خوبی در یک سال گذشته داشته اند و همچنین چشم انداز آنها افزایش درآمد در سال جاری […]

بازار؛ گروه بورس:  در چند روز اخیر بازار سرمایه وارد اصلاح شده و تاکنون برخی نمادها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اصلاح کرده اند و به قیمت ابتدای فروردین ماه رسیده اند، در این وضعیت تنها نمادهای که سودسازی خوبی در یک سال گذشته داشته اند و همچنین چشم انداز آنها افزایش درآمد در سال جاری است می توانند به زودی به سطوح حمایتی واکنش نشان دهند. روانکارها از جمله گروه هایی هستند که به دلیل اینکه در آستانه مجوز افزایش قیمت هستند می توانند در جذب نقدینگی موفق تر عمل کنند. یکی از این نمادها شنفت این که به تازگی افزایش سرمایه داشته و به دلیل عقب ماندگی از رشد شاخص هم وزن در حال حاضر آماده یک روند صعودی است.
شرکت نفت پارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ معادل ۹۱۳ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش داشته است.
«شنفت» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰۰ میلیارد تومانی طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۲۲۵۵ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد رشد داشته است.
شرکت نفت پارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۰ درصد در این دوره و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱۰۷ ریال سود محقق کرده است.
این شرکت طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۲۱۵۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است و با توجه به عملکرد شرکت پیش بینی می شود که در سال پیشرو هم همین میزان رشد در سودسازی را ثبت کند.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار