مدیر طرح ملی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان گفت: پارک بزرگ تفریحی و سرگرمی با مشارکت بنیاد علوی درگرمی ساخته می‌شود.

به گزارش آذرمغان، نعمت زاده، در نشست مشترک با فرماندارگرمی گفت: در صورت واگذاری زمین و تعیین محل احداث توسط شهرداری گرمی، بنیاد مستضعفان اعتبار۵۰ درصدی این پروژه را پرداخت می‌کند.
بخشعلی کامرانی، شهردار گرمی هم در این جلسه از آمادگی این نهاد برای همکاری شایسته و مطلوب با بنیاد علوی و تخصیص زمین برای اجرای این طرح خبرداد و گفت: مطالعات اجرای طرح پارک ۳۵ هکتاری جنگلی کوتول در شهر گرمی به پایان رسیده و بزودی عملیات اجرایی این پروژه بعنوان طرح شاخص شهرداری گرمی آغازخواهد شد.
بهمن قهرمانزاده، عضو شورای اسلامی شهر گرمی نیز در این خصوص گفت: کلیات طرح پارک علوی که توسط مشاورین شرکت سبزسامانه طراحی شده بود بعدازاعمال تغییرات جزئی، مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید این پارک در مساحتی تقریبا شش هزار متری در ورودی گرمی جنب آرامستان شهدای گمنام با مشارکت شهرداری و بنیاد علوی جهت استفاده اهالی احداث گردد.