به جا آوردن احکامی نظیر غسل، کفن و دفن طبق آداب پسندیده اسلام و دستورات قرآن کریم از الزامات ما مسلمانان است اما متاسفانه هر چه به سمت پیشرفت و تکنولوژی حرکت می‌کنیم، سمت و سوی مراسم کفن و دفن تغییر کرده و هزینه آن با تورم روز افزایش پیدا می‌کند!

به گزارش آذرمغان، شتری است که در خانه هر کس می‌خوابد و اما و اگری برای آن نیست. امروزه در کنار تأمین مایحتاج زندگی، قدری هم باید پس اندازی برای خانه آخرت جمع کنی و زیر بالش بگذاری تا مرده‌ات بر زمین نماند و شرمنده دوست و آشنا نباشی.

با وجود شرایط فعلی باید به قشر ضعیف جامعه شهر پارس آباد توصیه کرد اگر پول ندارید نمیرید، چون عدم کفایت مسئولان از وسعت زندگی فانی عبور کرده و گریبان شما را تا دنیای باقی رها نمی‌کند.

در زیر هزینه کفن و دفن یک میت در شهر پارس آبادمغان را مشاهده می کنید:

هزینه تحویل قبر آماده با سنگ تحد و تدفین متوفی: ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال

هزینه تحویل کفن: ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

خدمات غسل (صدر، کافور، پنبه صابون): ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

کاور-نایلون: ۱/۳۵۰/۰۰۰ ریال

هزینه های حفاری دستی قبر، تهیه سنگ لحد و مصالح مورد نیاز و تدفین: ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

خدمات غسل کرونایی: ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریاخدمات کفن و دفن کودک: ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال

خدمات کفن و دفن اعضایی از بدن: ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال

خدمات غسل عادی: ۲/۶۸۰/۰۰۰ ریال

خدمات اضافی کرونایی(سرهم، دستکش، پوشک و …): ۱/۷۸۰/۰۰۰ ریال

جمع مبلغ پیشنهادی هزینه خدمات ارائه شده برای متوفی کرونایی: ۲۱/۱۱۰/۰۰۰ ریال

جمع مبلغ پیشنهادی هزینه خدمات ارائه شده برای متوفی کرونایی با قبر آماده: ۲۰/۴۱۰/۰۰۰ ریال

جمع مبلغ پیشنهادی هزینه خدمات ارائه شده برای متوفی غیر کرونایی: ۱۷/۰۶/۰۰۰ ریال

جمع مبلغ پیشنهادی هزینه خدمات ارائه شده برای متوفی غیرکرونایی با قبر آماده: ۱۶/۳۶۰/۰۰۰ ریال

گفتنی است، طبق قانون تغسیل و تدفین متوفیان بر عهده شهرداری‌ها است.

 

  • نویسنده : مرتضی بری