وضعیت در اطراف حرم شاهچراغ (ع) بعد از حادثه تروریستی عادی است.