وزیر کشور گفت: هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران و درباره ارائه راهکارهای عملی درباره آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی گفت: فضای مجازی با شرایطی که دارد؛ شرایطی که در آن هیچ‌گونه نظارت منطقی و قانونی بر رفتارها در فضای مجازی وجود ندارد؛ طبیعی است که باید نهادی بر این موضوع نظارت کند و مجوزهای لازم را دهد.

وی افزود: موضوع رسیدگی به فضای مجازی از اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی است و ما به عنوان شورای اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم که در این مکان بررسی‌ها انجام شود؛ اگر آنها تمایل داشته باشند شورای اجتماعی آمادگی دارد با استفاده از نظر کارشناسان و بهره‌گرفتن از شیوه‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود و همچنین در کشور ما نیز بعضاً پیشنهاد شده به یک جمع‌بندی برسیم که نهایت آن استفاده مطلوب و منطقی از فضای مجازی و دفع مضرات آن است.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع در جلسه مطرح شد و بین همه اعضا این موضوع مشترک بود که هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

رحمانی فضلی افزود: خانواده‌ها نگران فرزندانشان هستند و مراجعات بسیاری دارند که این فضای باز و غیرمدیریت شده آسیب رسان است. مقرر شد که قوانین و مقررات، روش‌ها و شیوه‌هایی که بتواند تضمین، اطمینان و ثبات بیشتری را در خصوص استفاده از این فضا ایجاد کند به طور حتم تعیین می‌شود.