هرجا دوراهی است؛ هر آیینه کربلاست.

#ما_منتظر_انتخاباتیم
#رای_میدهم