امروز در شهرستان گرمی عده‌ای کلمه مقدس اتحاد را آنچنان با اهداف نامبارک خالی از محتوا نموده‌اند که گاهی انسان حتی از این کلمه زیبا نیز به واسطه آن اهداف شوم بدش می‌آید.

از اول انقلاب منافقین و جریان‌های منحرف عموماً خود را با واژه‌های مقدس معرفی می‌نمودند؛ تابلویی مقدس، اما اعمال و اهدافی نامبارک مانند مجاهدین خلق، نهضت آزادی و… که همگی دارای لوای مقدس برای فریب مردم ولی اهداف نامقدس برای خود داشتند؛ امروز در شهرستان گرمی هم عده‌ای کلمه مقدس اتحاد را آنچنان با اهداف نامبارک خالی از محتوا نموده‌اند که گاهی انسان حتی از این کلمه زیبا نیز به واسطه آن اهداف شوم بدش می‌آید.
نیرنگی موسوم به اتحاد برای جبهه انقلابیون شهرستان از سه جهت پرخیر و برکت است “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”
۱) از آنجا که تعداد قابل توجهی از افراد حامی نیرنگ به اصطلاح اتحاد باطناً اعتقادی به نظام و ولایت مطلقه فقیه ندارند قصدی برای رای دادن و تقویت نظام ولایت مطلقه فقیه ندارند با این دست و پا زدن رد صلاحیت شدگان به اسم نیرنگ اتحاد آنها نیز به مشارکت کشیده شده و حضور حداکثری یعنی یکی از مهمترین اهداف نظام حاصل می‌شود یعنی قبل از رای به نامزد مد نظر رای به نظام داده می‌شود آن‌هم از دست کسانی که اعتقاد آن‌چنانی به نظام و ولایت مطلقه فقیه ندارند پس تامین حضور حداکثری با ایجاد این نیرنگ به ظاهر شور انگیز خود در نوع خود جالب و برکت است.
۲) کنار هم قرار گرفتن و اتحاد سلایق اعتقادی و سیاسی متضاد نیز در نوع خود برکت و معجزات این نظام و سنت مدد الهی است انسان‌هایی که تا دیروز به خون هم تشنه بودند؛ اکنون در فضایی گرم دست دوستی با هدفی گرچه شوم ولی مشترک به هم داده‌اند و این اتحاد سلایق نیز خود هدف نامبارک را ملموس ساخته و موجب آگاهی بهتر مردم از هدف شوم این نیرنگ موسوم به اتحاد می‌گردد.
۳) اصلاحیون ناکام با این نیرنگ فقط هدف حذف کاندید انقلابی را دارند ولی از اینور آنقدر در رسیدن به هدف شوم خود متعصبند حواس‌شان نیست که یک انقلابی معتقد به اصول نظام و ولایت مطلقه فقیه را که ریشه اصلی اختلاف آنها با انقلابیون هست با تمام قوا حمایت کرده و وارد مجلس می‌نمایند و بی شک در صورت حصول پیروزی(به فرض محال) هیچ‌کدام از اهداف بعدی آنها در تاثیرگذاری سیاسی کشور محقق نخواهد شد و در واقع ناخواسته فردی با آرمان انقلابی و متضاد با اعتقادات آنها را خود به دست خود وارد مجلس می‌نمایند که در نوع خود برکت کمی نیست.
و خیلی برکات کوچک و بزرگ دیگر که مجال بحث آنها نیست اما اهالی محترم و شریف شهرستان گرمی بدانید انچه که ناحق و نیرنگ بودن این اتحاد را کاملا مشخص مینماید همان هدف شیطانی آن است هدف:اتحاد= بخوانید توطئه_ میکنیم تا یک انقلابی در انتخابات پیروز نشود عقلای شهرستان آیا این هدف متعصبانه ومعاندانه شوم نیست؟
آیا این هدف و استفاده از تمام وسایل نامشروع و مشروع برای رسیدن به آن کمکی به توسعه شهرستان و کشور می‌کند؟
عقلا و علمای شهرستان بفرمایند این هدف شوم ارزش کار کردن دارد؟

اهالی مومن و متعهد، جوانان با غیرت انقلابی، زنان عفیف، اقشار مختلف فهیم، علما، فضلا، کارگزاران، ریش سفیدان و مردم شریف شهرستان گرمی اهداف شوم این نیرنگ که به اتحاد موسوم گشته کاملاً مشخص و ملموس است ایمان‌تان را با پیوستن به این نیرنگ و کمک به رسیدن به آن اهداف نامبارک نفروشید اگر قصد رای به هر کاندیدی دارید رای دهید ولی دین و جان خود را به شعله‌های آتش نیرنگ موسوم به اتحاد نسپارید.
یاحق/یکی از رزمندگان جنگ نرم