غلامرضا مرحبا در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به اصلاحات اقتصادی در کشور بیان کرد: همین که ضرورت اصلاحات اقتصادی در کشور احساس شده، گام مهمی برداشته شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تجربه و شرایط حاکم بر جامعه ما ثابت کرده که نظام حکمرانی اقتصادی ما کارآمد […]

غلامرضا مرحبا در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به اصلاحات اقتصادی در کشور بیان کرد: همین که ضرورت اصلاحات اقتصادی در کشور احساس شده، گام مهمی برداشته شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تجربه و شرایط حاکم بر جامعه ما ثابت کرده که نظام حکمرانی اقتصادی ما کارآمد نبوده است به نحوی که هم مقام معظم رهبری در فرصت های مختلف از این موضوع ابزار نارضایتی کرده اند و هم مردم و مسئولین از این وضعیت رضایت نداشته اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: آنچه که بر سفره مردم می بینیم نشان می دهد که نظام اقتصادی ما کارآمد نبوده، به نحوی که رفاه قابل قبولی را برای گروه های مختلف جامعه آنهم براساس تخصص، امکانات مادی و داشته های اولیه شان فراهم نکرده است.

وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی در جامعه مشاهده نمی شود، بیان کرد: از این رو این مسئله ایجاب می کند که درباره مسائل اقتصادی کشور یک بازنگری داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همچنین تعدد مراکز تصمیم گیری و تصمیم گیری های هم دستوری و هم خلع الساعه باعث شده تا نتوانیم آن دورنگری و دور ایستایی لازم را برای اقتصاد کشورمان داشته باشیم.

وی بیان کرد: در نتیجه اقتصاد ما در دوره های گذشته و برهه های مختلف دچار تکانه های شدید می شود.

این نمانیده مجلس با بیان اینکه شاخص های اقتصادی اعم از رکود و تورم باید مخالف هم باشند بیان کرد: شرایط فعلی باعث شده تا ما سالهای سال و بیش از چند دهه رکود و تورم را در بدترین حالت ممکن داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره میزان رکود صنایع و صنایع ورشکسته بیان کرد: میزان تامین مالی، شرایط حاکم بر بانکها و بورس، همگی گویای این نکته است که ما نیازمند یک پوست اندازی اساسی در سازوکارهای حکمرانی اقتصادی هستیم.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار