نماینده مغان در مجلس گفت: مسئولی که توان کار شبانه روزی با نماینده را ندارد، تشریف ببرد.

به گزارش آذرمغان به نقل از آزادلو، ولی اسماعیلی اظهار کرد: مسئولان سیاسی ، اجرایی و مدیران دستگاهها و اداره ها برنامه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت خود را آماده کنند و مدیرانی که توان کار شبانه روزی با نماینده ملت ندارند خودشان تشریف ببرند، اما حامی مسئولانی که مسئولانه عمل می کنند هستم.

وی با بیان اینکه در دفاع از منافع مردم و گرمی با کسی معامله نخواهم کرد، افزود: جناح بازی ها و سیاسی کاری در حوزه شهرستانی را بر نخواهم تابید زیر حال کهن شهر ما گرمی مغان خوب نیست.

نائب رئیس شعبه ۱۵ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رایزنی های زیادی برای جذب اعتبارات و اجرای پروژه های راکد منطقه در سطح وزارت و معاونت های ریاست جمهوری بخصوص در بخش کشاورزی و راهسازی انجام داده ام و قطعا تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/