نماهنگ "دل داده‌لر" کاری از مرکز فضای مجازی بسیج سپاه استان اردبیل منتشر شد.

به گزارش آذرمغان، نماهنگ “دل داده‌لر” کاری از مرکز فضای مجازی بسیج سپاه استان اردبیل منتشر شد.

شاعر: علیرضا امانی مجد
تنظیم و موسیقی: مجید دوست علیزاده
خواننده: بهمن امانی
کارگردان: حسن اسد اوغلی
تدوین: علی بیک
مدیر تولید و سرپرست موسیقی: محمدرضا علی نژاد ویند

#ما_ملت_امام_حسینیم
#حب_الحسین_یجمعنا

مرکز تولید و نشر انقلاب اسلامی استان اردبیل