در آخرین ماه بازه زمانی اکتبر۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از افزایش تورم این گروه کالایی در کشورهای با سطح درآمد پایین و متوسط حکایت دارد. انتهای پیام/ منبع خبر: بازار

در آخرین ماه بازه زمانی اکتبر۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از افزایش تورم این گروه کالایی در کشورهای با سطح درآمد پایین و متوسط حکایت دارد.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار