ولی اسماعیلی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست با پیشتازی بر دیگر کاندیداها با کسب 24 هزار و 169 رای راهی بهارستان شود.

به گزارش آذرمغان، ولی اسماعیلی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست با پیشتازی بر دیگر کاندیداها با کسب ۲۴ هزار و ۱۶۹ رای راهی بهارستان شود.

از مجموع ۴۱ هزار و ۹۹۰ رای ماخوذه صحیح:

ولی اسماعیلی ۲۴۱۶۹
کریم تقی زاده ۱۵۵۸۹
پرستو قاسمی ۱۱۳۰
چنگیز حیدرزاده ۹۲۰
محمد حسین محمدی هدلو ۱۴۸
هادی رزمجو ۳۴

 

در حوزه انتخابیه مشگین شهر نیز محمود عباس‌زاده با ۳۲ هزار و ۲۵۴ رای و حوزه انتخابیه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز؛ عباس جهانگیرزاده ۲۴ هزار و ۷۷۲ رای  به‌عنوان نماینده مردم در این دو حوزه انتخاب شدند.