محمد مبارکی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با اشاره به اصالت فرش اردبیل اظهار کرد: ما جزو استان هایی هستیم که می توانیم ادعا کنیم که تولید فرش از استان اردبیل آغاز شده است. عضو هیئت مدیره اتحادیه فرش دستباف اردبیل تصریح کرد: در واقع تولید فرش برای مناطق سردسیر بوده است. وی […]

محمد مبارکی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با اشاره به اصالت فرش اردبیل اظهار کرد: ما جزو استان هایی هستیم که می توانیم ادعا کنیم که تولید فرش از استان اردبیل آغاز شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فرش دستباف اردبیل تصریح کرد: در واقع تولید فرش برای مناطق سردسیر بوده است.

وی با بیان اینکه عدم استفاده از یک نقشه خاص بزرگترین مشکل اردبیل در تولید فرش دستباف است، گفت: نقوش خاص منطقه ای در اردبیل منسوخ شده است و به همین خاطر فرش‌بافان اردبیلی تمایل زیادی به استفاده از نقوش شهرهای دیگر از جمله تبریز و قم تمایل دارند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فرش دستباف اردبیل اظهار کرد: ما در ارتبط با فرش بافان و کارآموزان همیشه تاکید داریم تا از نقوش سنتی خودمان استفاده کنند ولی این امر در حال حاضر محقق نشده است.

مبارکی اظهار کرد: متاسفانه کپی کاری در حوزه فرش دستباف بیشتر شده و فرش‌بافان از نقوش تکراری و کپی برای تولید فرش خود بهره می برند.

انتهای پیام/

منبع