بسیاری از اندیشمندان و کارشناس معتقدند که بزرگ‌ترین صحنه تقابل در دنیای کنونی شرق آسیا است. چرا که چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی پتانسیل لازم برای کنار زدن آمریکا از محوریت نظام جهانی را دارد. آمریکا نیز با علم به این مسئله در چند سال اخیر با کاهش حضور در غرب آسیا بیشترین […]

بسیاری از اندیشمندان و کارشناس معتقدند که بزرگ‌ترین صحنه تقابل در دنیای کنونی شرق آسیا است. چرا که چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی پتانسیل لازم برای کنار زدن آمریکا از محوریت نظام جهانی را دارد. آمریکا نیز با علم به این مسئله در چند سال اخیر با کاهش حضور در غرب آسیا بیشترین تمرکز خود را بر شرق آسیا گذاشته است. در این میان تایوان به کارت بازی آمریکا برای فشار بر چین تبدیل شده است. چین نیز با تاکید بر حاکمیت خود بر تایوان هر گونه تلاش برای جدایی این جزیره را محکوم کرده است. سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان بار دیگر این جزیره را در کانون مسائل بین الملل قرار داد. به همین دلیل یک فرضیه این است که آمریکا و چین در مسئله تایوان و شرق آسیا ممکن است به رویارویی محدود نظامی روی بیاورند. گروه بین الملل پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان در پرونده‌ای این فرضیه را امکان سنجی کرده است.

انتهای پیام/

منبع