کشاورزان مغان از مشروط سازی تحویل کود اوره به کودهای فسفاته و پتاسه توسط وزارت جهاد کشاورزی ابراز نارضایتی کرده و خواستار لغو این ابلاغیه شدند.

به گزارش آذرمغان، کشاورزان منطقه مغان با ابراز نارضایتی از تحویل اجباری کودهای فسفاته و پتاسه به همراه کود اوره آن را تصمیمی نادرست خوانده و عنوان کردند که این کار وزارت جهاد کشاورزی منجر به کاهش شدید مصرف کود اوره در بین کشاورزان و تضییع حقوق آنان می شود.

اخیراً علیرضا مهاجر، سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رؤسای جهاد کشاورزی استان‌ها اعلام کرده از تحول کود اوره بدون کودهای فسفاته و پتاسه اکیداً خودداری نمایند.

در متن این نامه آمده است: با عنایت به لزوم مصرف متعادل و بهینه، همه کودهای پایه جهت افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی، شایسته است ترتیبی اتخاذ نمائید که همراه با کود اوره، به میزان مورد نیاز مطابق نظر فنی و کارشناسی آن سازمان نسبت به صدور حواله و تحویل کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی اقدام مقتضی را به عمل آورید و از تحول کود اوره بدون کودهای فسفاته و پتاسه اکیداً خودداری نمائید.

از نمایندگان محترم استان انتظار می رود به دلیل حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از واردات کودهای فسفاته و پتاسه و افزایش ۷۰۰ درصدی این کودها و کاهش قدرت خرید کشاورزان در تامین آن، به این موضوع ورود کرده و با اهرم نظارتی خود مانع از این ابلاغیه معاون زراعت جهاد کشاورزی شوند که کود اوره مشروط به کودهای فسفاته و پتاسه گردد.

انتهای پیام/

  • نویسنده : حامد صدیقی