نخستین تحلیلی که می توان برای عدم کاندیداتوری میرقسمت موسوی برای انتخابات مجلس یازدهم متصور شد، نبود شرایط و اقبال لازم از نظر وی برای حمایت حداکثری است.

نخستین تحلیلی که می توان برای عدم کاندیداتوری میرقسمت موسوی (نماینده دو دوره گرمی مغان در مجلس شورای اسلامی) برای انتخابات مجلس یازدهم متصور شد، نبود شرایط و اقبال لازم از نظر وی برای حمایت حداکثری است.
اما این تنها یک نظر است و با توجه به شرایط فعلی که گزینه های خیلی اندک در حد نمایندگی این شهرستان وجود دارد، این سیاستمدار مغانی نباید به این سادگی از حضور در انتخابات انصراف میداد.
از سوی دیگر طبق شنیده ها وی در نشستی که با مجموعه خود داشته به این نتیجه رسیده که موفقیت در انتخابات پیش رو بسیار سخت است. اما این عدم حضور تفاسیر عدیده ای می تواند داشته باشد که اصلی ترین آن اتحاد و ائتلاف با ترکیب سابق است.
گرچه در آینده اساس موضوع ائتلاف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما مبنای این یادداشت بر این اصل استوار است که تصمیم نهایی این چهره برای حمایت از گزینه خاص آیا باعث کاهش تدریجی محبوبیتش میان اطرافیان خواهد شد یا خیر!!
البته بعید بنظر میرسد این کهنه کار سیاست چنین تصمیم ناشیانه ای برای گزینه و یا گزینه های پیش روی ائتلاف بگیرد.

  • نویسنده : علی قاسمیان