طی حکمی سید علی موسوی به‌عنوان رییس جدید تامین اجتماعی شعبه شهرستان گرمی مغان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، سید علی موسوی بعنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی گرمی منصوب شد.

موسوی بیست سال سابقه سازمانی بعنوان مسئول بازرسی شهرستان گرمی، دبیرقرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی گرمی و دبیرستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان گرمی را در کارنامه دارد.

وی همچنین هیچ نسبت فامیلی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور ندارد.