انجام یک کار اشتباه شاید برای بار اول تجربه باشد اما اگر مجددا تکرار شود قطعا باید به هوش وی در تشخیص مسیر درست شک کرد.

موضوع را با یک حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آغاز می کنم که فرموده اند: “آدم عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود.”
انجام یک کار اشتباه شاید برای بار اول تجربه باشد اما اگر مجددا تکرار شود قطعا باید به هوش وی در تشخیص مسیر درست شک کرد.
این روزها که رد صلاحیت برخی از عزیزان باعث سردرگمی آن ها شده و خود را به هر در و دیواری می کوبند تا بلکه راهی برای نجات از منجلاب پیدا کنند، اکنون دست به دامن واژه های تکراری همچون اتحاد و ائتلاف شده اند. و جالبتر اینکه این رد صلاحیت خویش را با بهانه هایی همچون برنامه ریزی برای موفقیت یک کاندیدا عنوان می کنند اما در واقعیت افزایش آرای این کاندیدا در دوره های گذشته گواهی برای محبوبیت وی در میان مردم است.
حرکتی که این مهره های سیاسی سوخته می خواهند انجام دهند حداقل در طول دو دوره گذشته به وضوح دیدم و فهمیدیم با اینکه اتحاد در اصل واژه خوبی است، اما به واسطه زیاده خواهی ها در گرمی مغان نه تنها مفید نبوده بلکه عاملی برای عقب ماندگی و سواستفاده های شخصی شده است. فردی که ادعای اتحاد برای توسعه را دارد، هیچگاه خود و حامیانش را به یک مقامی که بعد از نتیجه گرفتن بدست خواهد آورد، نمی فروشد.
این عزیزان که مستقیما شخصیت های ولایی و انقلابی را دشمن خود می دانند، بهتر است کمی هم به آخرت خود فکر کنند و مطمئن باشند مجلس آینده مجلسی انقلابی خواهد بود که همچون رئیس قوه قضائیه انقلابی دست فساد ها و رانت های بی حد و اندازه را قطع خواهد کرد.
و در سطح منطقه نیز شک نکنید مردم پاسخ دندان شکنی به شما خواهند داد، تا هر ۴ سال یکبار در روزهای انتخاباتی شب و روز در گرمی مغان برای هدایت افکار عمومی اسیر نشوید. مردم نشان خواهند داد که برای تعیین سرنوشت آینده شهرشان به امثال شما که بدنبال مقاصد سیاسی هستید، نیازی ندارند.

  • نویسنده : علی قاسمیان