در راستای برنامه های ستاد ملی مبارزه باویروس کرونا و به جهت پیشگیری احتمالی از شیوع ویروس، برنامه‌ها و مراسمات در تالارها (عروسی و عزا) و همچنین فعالیت کلیه قلیان سراها تا اطلاع ثانوی در سطح شهرستان گرمی ممنوع می‌باشد.

به گزارش آذرمغان، در راستای برنامه های ستاد ملی مبارزه باویروس کرونا و به جهت پیشگیری احتمالی از شیوع ویروس، برنامه ها و مراسمات در تالارها (عروسی و عزا) و همچنین فعالیت کلیه قلیان سراها تا اطلاع ثانوی در سطح شهرستان گرمی ممنوع بوده و در صورت مشاهده به پلمپ محل اقدام خواهد شد.
شهروندان عزیز می توانند در صورت مشاهده متخلفین، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش نمایند.

پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان گرمی