بانک ملت شهرستان گرمی از آن دست بانک‌هایی است که برای پرداخت اندک تسهیلات فرزندآوری با هزار اما و اگر موانع بزرگی را برای مشمولین این طرح به وجود اورده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، سیاست‌های تشویقی فرزندآوری انگار هنوزم که هنوز است خبر و ابلاغیه‌اش به استان اردبیل نرسیده؛ چراکه سبک و سیاق برخی از بانک‌های اردبیل به گونه‌ای است که به سیاست تنبهی شباهت دارد تا تشویقی.
این سیاست البته در شهرهای کوچک کمی سخت‌تر هم می‌شود.
بانک ملت شهرستان گرمی از آن دست بانک‌هایی است که برای پرداخت اندک تسهیلات فرزندآوری با هزار اما و اگر موانع بزرگی را برای مشمولین این طرح به وجود اورده است.
نکته جالب اینکه با استعلام از مدیریت شعب بانک ملت خود مرکزنشینان هم از قوانین سفت و سخت شعب بانک شهرستان گرمی اظهار تعجب می‌کنند.
البته این رویه در سایر بانک‌های استان اردبیل هم ساری و جاری است و شاید مدیران بانک‌های استان سخت‌گیری در حل مسائل و مشکلات مردم را امتیاز و تراز مثبت برای خود قلمداد می کنند.

انتهای پیام/