امام جمعه گرمی در خطبه های نماز جمعه تیر خلاص را به دولتمردان زد و حرف هایی از جنس درد مردم را به زبان آورد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، مطالبه مهم مردم گرمی مغان از دولت که سال ها بی توجهی را بجان خریده اند، اما پاسدار ۹۶ کیلومتر از مرزهای ایران اسلامی بوده اند. اما دیگر کارد به استخوان رسیده است؛ کار بجایی رسیده که فریاد درد مردم از خطبه های نماز جمعه شنیده می شود…

امام جمعه گرمی در خطبه های نماز جمعه تیر خلاص را به دولتمردان زد و حرف هایی از جنس درد مردم را به زبان آورد. اکنون گذشتن از حق این مردم قطعا شرایط را وخیم تر کرده و در آینده نه چندان دور مرزی خالی از سکنه را شاهد خواهیم بود!

مردم گرمی از آزمون دفاع از ایران اسلامی سربلند بیرون آمدند و حال تکلیف را به دولت سپردند تا سرنوشت مردم یک منطقه را روشن کنند. سرنوشتی که یا با قدردانی از سال ها مرزداری به پایان می رسد یا با خالی شدن مرزها از سکنه و هجوم جوانان برای کار به شهرهای بزرگ!!

کشت و صنعت، گمرک، فرودگاه، پایاب سدها، بندر خشک، شهرک صنعتی مشترک، ایستگاه قطار و غیره که گرمی را از آن محروم کردند، همه و همه به کنار!! مردم گرمی فقط منطقه آزاد می خواهند و زین پس جای هیچ بهانه ای نمانده.

انتهای پیام/

  • نویسنده : علی قاسمیان