روزگاری استان اردبیل بخصوص شهرستان گرمی به عنوان مهد فرش بافی شهرت داشته و در بافت آثار نفیس و گرانبها شهره عام و خاص بوده است، اما این روزها حال این صنعت در استان اردبیل خوش نیست و با رکود شدید مواجه است.

روزگاری استان اردبیل بخصوص شهرستان گرمی به عنوان مهد فرش بافی شهرت داشته و در بافت آثار نفیس و گرانبها شهره عام و خاص بوده است، اما این روزها حال این صنعت در استان اردبیل خوش نیست و با رکود شدید مواجه است.
به طوری‌ که میزان تولیدات این استان با وجود فعالیت بیش از ۵۰ هزار بافنده در سطح استان اردبیل در طی سال‌های اخیر از ۱۲۰ هزار مترمربع به ۸۵ هزار متر مربع کاهش پیدا کرده است که سهم شهرستان گرمی از این میزان ۲۴ متر مربع فرش ابریشم در سال است و اکنون نیز از سهم صادرات استان اردبیل در این حوزه اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ اما به زعم برخی کارشناسان این رقم فقط به ۱ تا ۲ درصد از کل صادرات فرش کشور تعلق دارد.
به نظر اغلب فعالان و کارشناسان حوزه فرش استان اردبیل نبود بازارهای مناسب برای فروش و توان اندک بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه فرش استان اردبیل ، برای رقابت با غول‌های تجاری و تولیدی فرش دست‌باف در سایر استان‌ها ناتوان و علاوه بر آن، افزایش قیمت مواد اولیه نیز در کاهش میزان تولیدات این محصول مؤثر بوده است.
برای آگاهی از آخرین وضعیت صنعت فرش‌بافی در استان اردبیل و مشکلات و مسائل پیرامون این حوزه، پای صحبت و فعالان حوزه فرش نفیس ابریشم درگرمی نشستیم.
این فعالان عدم حمایت متولیان استانی از بافندگان فرش دست بافت دراستان ، عدم برند سازی محصول با نام استان و یا شهرستانها و نبود بیمه فرشبافان را ازجمله این مشکلات این حوزه برشمردند و خواستار حمایت مسئولان از این قشر برای زنده نکه داشتن این صنعت قدیمی اما با ارزش والا شدند.

  • نویسنده : سیدیعثوب حسینی