برپایه آمارهای منتشره مرکز ملی آمار ایران، قیمت مسکن در تهران در سومین ماه از پاییز امسال کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از بازار به نقل از مرکز آمار ایران، در آذر ماه ١۴٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٧۴,۴ رسید که نسبت به ماه قبل (٢٨٢.۵)، ٢.٩ درصد کاهش داشته است.

در آذر ماه ١۴٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران منفی ۲.۹ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.۵درصد)، ۴.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است.

در آذر ماه ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۵٧,۵ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۶٨.٧ درصد) ١١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

نرخ تورم سالیانه آذر ماه ١۴٠٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٨۵,٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨۶.٣ درصد)، ۶ دهم واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه
برپایه این گزارش، در آذر ماه ١۴٠٢ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ۸۰ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان و ۷۵ میلیون و ۹۲۳ هزار تومان رسیده است.

در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۱۵۷ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان بیشترین و منطقه ١٩ با متوسط وزنی قیمت ۴۰ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار