سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمی گفت: محوطه گردشگری دریاچه «گیلارلو» گرمی 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی حسین زاده تصریح کرد: « این پروژه یکی از مطالبات مردم شهرستان گرمی بود که به همت بخش خصوصی و با بسترسازی میراث فرهنگی استان در حال اجرا است.»

وی افزود: «برای اجرای این پروژه ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده که از این میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.»

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمی اظهار کرد: «بخش خصوصی جهت دریافت تسهیلات از سوی میراث فرهنگی به بانک عامل معرفی شده است.»

حسین زاده افزود: «این پروژه زیرساختی گردشگری تاثیر قابل توجهی در جذب و ماندگاری مسافران شهرستان گرمی خواهد داشت.»