مجلس جای آدمهای بزرگ، کاردان، پاکدامن، راستگو، مدیر و مدبر و مردم دوست است مجلس جای آدم‌های پوپولیست و مردم فریب نیست مجلس جای آدم‌های باسواد، صادق و درد شناس است.

دهم آذر ماه ۱۳۹۸، نود و دومین سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، نماینده شجاع و جسور زمان ستمشاهی و روز مجلس شورای اسلامی است من ضمن تبریک این روز به ملت ایران امید دارم مجلس به جایگاه واقعی خود برگردد.
مجلس جای آدمهای بزرگ، کاردان، پاکدامن، راستگو، مدیر و مدبر و مردم دوست است مجلس جای آدم‌های پوپولیست و مردم فریب نیست مجلس جای آدم‌های باسواد، صادق و درد شناس است.
ملت نباید اجازه دهد جایگاه مجلس تنزل یابد هرچند در سال‌های اخیر شان و جایگاه مجلس با ورود برخی آدم‌های ناکارآمد کم رنگ شده است امروز بحول قوه الهی ملت با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری با حضور در پای صندوق های رای مشارکت حداکثری را رقم زده و یک مجلس کارآمد و مدرس گونه تشکیل خواهد داد.
وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر قانون است ولی باید ببینیم که مجلس در این دو مقوله چقدر موفق بوده است و نمایندگان چقدر در آن اثر گذار بودند آیا نمایندگان در این وادی قدم گذاشته اند یا دنبال منافع شخصی و گروهی و سیاسی بودند. در یک ارزیابی عمومی می‌توان سه زیربنای حقوقی مهم را به عنوان عواملی که مجلس را از منظر دو وظیفه اصلی این نهاد یعنی قانونگذاری و نظارت می تواند تضعیف کند عنوان کرد؛ عدم وجود ساختار حزبی در کشور، بسط و تعمیق مفهوم نظارت استصوابی و در نهایت ایجاد فرآیندهای موازی قانون‌گذاری. تحت تأثیر این سه عامل کلی است که مجلس کارآیی لازم و منطبق با تدوین کنندگان قانون اساسی کشور را ندارد.
هم اکنون ابزارهای مختلف نظارتی چون سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص روز به روز بیشتر از قبل کارآیی خود را از دست داده‌اند چرا که در بسیاری از موارد در درون ساختار خود مجلس این ابزارها به عنوان اهرمی کارآمد برای فشارهای سیاسی یا امتیازگیری‌های منطقه‌ای نگریسته می‌شوند. همین نگاه سیاسی و منطقه‌ای بر فرآیند قانون‌گذاری نیز کاملاً حاکم است. به عبارت دیگر به جای آنکه در ساختار مجلس طی ادوار اخیر شاهد قوت گرفتن نگاه‌های ملی باشیم می‌بینیم که نگاه‌های جریانی و منطقه‌ای در حال تقویت هستند.
به هرحال ضمن تبریک روز مجلس آرزو دارم مجلس این دوره مجلس مدرس گونه بشود.

  • نویسنده : رمضان عبدی استاد دانشگاه