شهردار گرگان به بازار خبر داد سیدالنگی شهردار گرگان از مشابه سازی بازارهای ۷ شهر تاریخی ایران در گرگان خبر داد و خواستار مشارکت سرمایه گذاران برای احداث و بهره برداری از این پروژه و دیگر پروژه های گردشگری این شهر شد. انتهای پیام/ منبع خبر: بازار

لیست بلند بالای پروژه های گردشگری گرگان| بازارهای ۷ شهر تاریخی ایران در گرگان مشابه سازی می شود

شهردار گرگان به بازار خبر داد

سیدالنگی شهردار گرگان از مشابه سازی بازارهای ۷ شهر تاریخی ایران در گرگان خبر داد و خواستار مشارکت سرمایه گذاران برای احداث و بهره برداری از این پروژه و دیگر پروژه های گردشگری این شهر شد.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار