روابط عمومی بانک مرکزی گفت: به دلیل ناهماهنگی بانک مرکزی ، یک میلیون تومان وام کرونا که در دولت قبل به افراد داده شده بود، ۳۵هزارتومان اقساط ماهانه آن را سازمان هدفمندی یارانه کسر کرده بود. انتهای پیام/ منبع

علت تفاوت مبلغ واریزی یارانه نقدی با رقم اعلام شده

روابط عمومی بانک مرکزی گفت: به دلیل ناهماهنگی بانک مرکزی ، یک میلیون تومان وام کرونا که در دولت قبل به افراد داده شده بود، ۳۵هزارتومان اقساط ماهانه آن را سازمان هدفمندی یارانه کسر کرده بود.

انتهای پیام/

منبع