محمد خدادوست فعال صنعت سرویس چوب در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با بیان اینکه صنف ما به مثابه تمام صنوف با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند گفت: کشور ما در حدود ۱۰ _ ۱۵ سال است که در شرایط تحریمی قرار دارد و در این مدت هم همیشه از تولید داخلی صحبت […]

محمد خدادوست فعال صنعت سرویس چوب در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با بیان اینکه صنف ما به مثابه تمام صنوف با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند گفت: کشور ما در حدود ۱۰ _ ۱۵ سال است که در شرایط تحریمی قرار دارد و در این مدت هم همیشه از تولید داخلی صحبت شده در حالیکه هیچ حمایتی از سوی دولت نداشته ایم.

وی اظهار کرد: در این مدت ما مشکلات زیادی در تامین مواد اولیه داشتیم و داریم. طبیعتا کمبود مواد اولیه، گرانی محصول نهایی را به همراه خواهد داشت.

فعال صنعت سرویس چوب و مبلمان با اشاره به کیفیت محصولات خارجی در صنعت مبلمان اظهار کرد: کیفیت تولیدات خارجی به مراتب بهتر از تولید داخلی ماست و این قابل کتمان نیست.

خدادوست تصریح کرد: اگرچه در طول چند سال گذشته پیشرفت هایی در عرصه تولید مبلمان داشته ایم اما حق مردم ما تولیداتی به مراتب بهتر از این تولیدات فعلی است.

وی افزود: در بحث پارچه، چسب، رنگ و…، اگر مقایسه ای با تولیدات کشورهای آسیایی مثل مبلمان ترک داشته باشیم ۱۰ _ صفر عقب هستیم. در رابطه با کارهای کشورهای اروپایی نیز که اصلا تولیدات قابل قیاس نیست.

فعال صنعت سرویس چوب و مبلمان اظهار کرد: البته در این میان تولید کننده داخلی کم کاری نمی کند. تولید کننده باید مواد اولیه در دسترس داشته باشد که این هم مقدور نیست.

خدادوست افزود: اگر پیشرفت در کار می خواهیم باید بتوانیم برنامه ریزی ۴ یا ۵ ساله داشته باشیم. باید آزمون و خطا در کار داشته باشیم که بتوانیم بهترین کار را ارئه دهیم اما به دلیل گرانی و کمبود مواد اولیه این امر برای تولیدکنندگان داخلی مقدور نیست.

وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه در کشور بصورت ماهانه در حال تغییر است گفت: با این شرایط ما نمی توانیم برنامه ریزی داشته باشیم.

فعال صنعت سرویس چوب و مبلمان گفت: باید در پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان ثبات قیمت باشد تا تولید کننده بتواند ایده های متفاوتی که دارد را پیاده کند تا بهترین کار ارائه شود.

انتهای پیام/

منبع