طرح کاروان سلامت به مناسبت روز جهانی داوطلب در روستای گونی کندی بخش انگوت شهرستان گرمی اجرا شد.

طرح کاروان سلامت با مشارکت شبکه بهداشت و درمان در روستای گونی کندی بخش انگوت شهرستان گرمی توسط جمعیت هلال احمر شهرستان به مناسبت روز جهانی داوطلب اجرا شد.
برپایی ایستگاه سلامت و ایستگاه مشاوره روانشناسی از دیگر بخش‌های این طرح بود.