مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: با هدف بررسی و پایش قرقاول در منطقه مغان طرح سرشماری این گونه با حضور محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست در منطقه آغاز شده است.

به گزارش آذرمغان، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از منطقه شکار ممنوع عرض هفت کیلومتر نوار مرزی و زیستگاه پرنده قرقاول واقع در شهرستان گرمی بازدید کرد.

سعید شهند در این بازدید بر حفاظت از گونه ارزشمند قرقاول بعنوان نماد محیط زیست طبیعی استان اردبیل تاکید و از همکاری عوامل مرزبانی با یگان حفاظت شهرستان گرمی در راستای برخورد با شکار چیان غیرمجاز تقدیر کرد.

وی با اشاره به اهمیت این گونه و سایر گونه های موجود در منطقه، حفاظت از قرقاول و زیستگاه آن، پیشگیری از آتش سوزی‌های احتمالی و گشت و کنترل مداوم منطقه توسط یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان مورد تاکید قرار داد.

وی اظهار کرد: با هدف بررسی و پایش این گونه در منطقه و برای حمایت و حفاظت از گونه قرقاول در منطقه مغان طرح سرشماری این گونه همه ساله در بهار و پاییز در منطقه انجام می گردد که در حال حاضر برنامه سرشماری بهاره در منطقه با حضور محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست در منطقه آغاز شده است.

در ادامه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی حضور یافته و با کارکنان دیدار و در جریان برنامه های کاری این اداره در سالجاری قرار گرفت.