در این روزهای زیبای بهاری اميد و تندرستی مهمون وجودتان باد.

در این روزهای زیبای بهاری امید و تندرستی مهمون وجودتان، سفره تان رنگین و گسترده زندگی تان سرشار از عشق روزیتان افزون و دلتان قرص به حضور خداوند در لحظه لحظه زندگی عصر بهاریتان بخیر باد.

تصویری از طبیعت زیبای روستای کلاسر شهرستان گرمی مغان تقدیم حضورتان می کنیم.