رضا رنجبر کریمی در گفتگو با به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از بازار اظهار کرد: در شهرستان رفسنجان و در دانشگاه ولیعصر از اوایل دهه ۹۰ بحث فناوری شدت بیشتری گرفت. وی ادامه داد: در شهرستان رفسنجان بیش از ۱۰۵ واحد فناور و ۱۴ شرکت دانش بنیان وجود دارد. درصد قابل توجهی […]

رضا رنجبر کریمی در گفتگو با به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان به نقل از بازار اظهار کرد: در شهرستان رفسنجان و در دانشگاه ولیعصر از اوایل دهه ۹۰ بحث فناوری شدت بیشتری گرفت.

وی ادامه داد: در شهرستان رفسنجان بیش از ۱۰۵ واحد فناور و ۱۴ شرکت دانش بنیان وجود دارد. درصد قابل توجهی از شهرستان های فناور و دانش بنیان استان کرمان در این شهرستان مستقر است.

رئیس دانشگاه ولیعصر رفسنجان عنوان کرد: به شدت نیاز به فرهنگ سازی و توسعه گفتمان فناوری به ویژه در محیط های دانشگاهی داریم.

ناآگاهی دانشجویان از الفبای فناوری

رنجبر کریمی گفت: ضعف گفتمان فناوری یکی از معایب در دانشگاه ها به شمار می رود؛ حتی دانشجو با الفبای فناوری و با این گفتمان آشنایی ندارد.

وی ادامه داد: معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری یک تدبیر برای برون رفت از این مساله در پیش گرفته که اجرایی هم شده است که شامل تورهای فناوری، مدرسه اشتغال و دستیار فناوری می باشد که در رفسنجان انجام شده است.

رنجبر کریمی با اشاره به اینکه در تورهای فناوری دانشجویان به مدت یک یا دو روز از شرکت های دانش بنیان بازدید می کنند، عنوان کرد: طرح دستیار فناوری ویژه دانشجویان است بر این اساس دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می توانند به مدت یک سال به عنوان دستیار فناور در شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور مستقر شوند. این افراد ضمن دریافت مبلغ ناچیزی حقوق با الفبای فناوری آشنا می شوند.

وی گفت: اگر بتوانیم با حمایت های پارک های علم و فناوری در زمینه تورها و دستیار فناوری و مدرسه اشتغال قدم هایی محکم تری برداریم دانشجویان می توانند بهتر با گفتمان فناوری آشنا شوند.

حدود ۴۰ دانشجوی استان کرمان از بین ۱۵۰ متقاضی به عنوان دستیار فناوری در مرحله اول پذیرفته شده اند که البته این آمار نسبت به آمار کشوری بسیار پایین است

رئیس دانشگاه ولیعصر رفسنجان ادامه داد: تاکنون دو مرحله تورهای فناوری در رفسنجان انجام شده و بحث دستیار فناوری هم توسط پارک علم و فناوری کرمان انجام شده است.

رنجبر کریمی گفت: حدود ۴۰ دانشجوی استان کرمان از بین ۱۵۰ متقاضی به عنوان دستیار فناوری در مرحله اول پذیرفته شده اند که البته این آمار نسبت به آمار کشوری بسیار پایین است.

انتقاد از نبود فرماندهی واحد در حوزه فناوری در استان کرمان

وی همچنین با انتقاد از اینکه در استان کرمان در زمینه علم و فناوری فرماندهی واحد نداریم، افزود: یکسری موازی کاری هایی در این خصوص انجام می شود.

رنجبر کریمی عنوان کرد: اگر بتوانیم در استان کرمان یک فرماندهی واحد برای این حوزه ایجاد کنیم و همه فعالیت ها در یک راستای به صورت هدفمند انجام شود کارهای بزرگتری در حوزه علم و فناوری می توان انجام داد.

رئیس دانشگاه ولیعصر رفسنجان گفت: استانداری کرمان می تواند نقش بزرگی در زمینه ایجاد این فناوری واحد ایفا کند.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار