مدیرکل محیط زیست استان اردبیل گفت: به منظور رعایت مسائل زیست محیطی ساماندهی و تعیین تکلیف محل جدید دفن زباله در شهرستان گرمی ضروری است.

سعید شهند عصر جمعه در نشست با فرماندار شهرستان گرمی عنوان کرد: به منظور ارتقای شاخص‌های زیست محیطی ساماندهی و تعیین تکلیف نهایی محل دفن زباله شهرستان گرمی ضروری بوده و امیدواریم مسئولان در این خصوص تصمیمات مورد نظر را اتخاذ نمایند.

وی افزود: یکی از مهمترین اولویت‌های کاری که در محیط زیست هدفگذاری شده، برخورداری از رویکرد پیشگیرانه بوده تا معضلات و آسیب‌های زیست محیطی به حداقل رسیده و مردم نیز با افزایش مشارکت‌های خود در صیانت از این میراث ارزشمند همت گمارند.

مدیرکل محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: با ساماندهی محل جدید دفن زباله در تلاش خواهیم بود تا پیش از وارد آمدن زیان به اکوسیستم طبیعی اقدامات پیشگیرانه انجام یافته و در کنار آن از توسعه پایدار نیز حمایت شود.

شهند به قابلیت‌های زیست محیطی شهرستان مرزی گرمی نیز اشاره کرد و ادامه داد: شناسایی دقیق اولویت‌ها و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی باید به عنوان یکی از رویکردهای اساسی این شهرستان همچنان با قدرت و انجسام لازم ادامه یابد.

فرماندار شهرستان گرمی نیز در این نشست محل دفن فعلی پسماند در شهرستان گرمی را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: نیازمند اهتمام جدی دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری گرمی در این خصوص هستیم.

بهشتی تأکید کرد: رعایت ضوابط زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های شهرستان گرمی در تمامی شرایط تعیین شده و در آغاز به کار فعالیت واحدهای تولیدی نیز رعایت شاخص‌های مد نظر به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی‌های زیست محیطی مورد تأکید قرار می‌گیرد.