گروه کوهنوردی دانشکده پرستاری شهرستان گرمی، قله چهار هزار و ۸۱۱ متری کوه سبلان را فتح کردند.

به گزارش آذرمغان، گروه کوهنوردی دانشکده پرستاری شهرستان گرمی، قله چهار هزار و ۸۱۱ متری کوه سبلان را فتح کردند.

این کوه سه قله معروف دارد،  قله اصلی آن سبلان (ساوالان) ۴۸۱۱ متر ارتفاع دارد و ۲ قله دیگر آن هرم و کسری نام دارد که قله سبلان در طول سال پوشیده از برف است برای صعود به سبلان معمولاً از جهت شمال شرقی مسیری که پناهگاه در آن قرار دارد اقدام می‌کنند.