ارسلان خانزاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی با هدفمندی یارانه ها ارتباط معناداری دارد گفت: طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی را می توان از دو بعد اقتصاد کلان و نیز دیدگاه آحاد مردم بررسی کرد. وی به مزیت های ۶ گانه حذف ارز ترجیحی اشاره کرد […]

ارسلان خانزاده در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی با هدفمندی یارانه ها ارتباط معناداری دارد گفت: طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی را می توان از دو بعد اقتصاد کلان و نیز دیدگاه آحاد مردم بررسی کرد.

وی به مزیت های ۶ گانه حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل اجرای طرح در واقع کاهش قاچاق کالا در کشور بود چراکه قیمت کالا در ایران با کشورهای همسایه تفاوت معناداری دارد و این مسئله باعث گسترش قاچاق می شود.

استاد دانشگاه های اردبیل اظهار کرد: استفاده بهینه از عوامل تولید در فرایند تولید دیگر مزیت حذف ارز ترجیحی است، چراکه با نزدیک شدن قیمت مواد اولیه به قیمت واقعی، نگاه و نحوه استفاده از این مواد نیز بهتر می شود.

خانزاده ایجاد فضای رقابتی را از دیگر مزیت های حذف ارز ترجیحی عنوان کرد و افزود: در این شرایط فرصت برابر در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار می گیرد.

وی به تنظیم پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان با استفاده از مکانیزم های پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان اشاره کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی کاهش فساد و کاهش پروندهای های قضایی را موجب خواهد شد.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مزیت صادراتی مهمترین دلیل حذف ارز ترجیحی بود گفت: اجرای طرح محدودیت های تولیدی برای تولیدکنندگان را از بین می برد.

خانزاده اظهار کرد: باتوجه به اینکه اکثریت جامعه سواد اقتصادی کافی برای تجزیه و تحلیل آثار حذف ارز ترجیحی را ندارد این باور وجود دارد که اجرای طرح، باعث افزایش قیمت کالاها و در نهایت در تنگنا قرار گرفتن زندگی مردم خواهد شد.

وی اظهار کرد: اجرای طرح به صورت تدریجی از ۱۰ سال پیش توسط دولت وقت برنامه ریزی شده بود که به دلایل سیاسی و اقتصادی اجرایی نشد.

استاد دانشگاه های اردبیل با بیان اینکه دولت فعلی در اجرای این طرح عجولانه عمل کرد گفت: دولت می بایست قبل از اجرای طرح از طریق رسانه ها، به تبیین موضوع می پرداخت تا تاثیر روانی موضوع را کاهش دهد.

خانزاده گفت: دولت درصدد است تا با پرداخت یارانه سبد خانوار را مدیریت کند اما بایداذعان کرد که بار روانی حذف ارز ترجیحی بیشتر از بار حقیقی ماجرا بود.

انتهای پیام/

منبع