در جلسه منتخب گرمی با مدیر عامل و هیات مدیره سازمان بازنشستگی کشور و شرکت سرمایه گذاری پگاه، موافقت سرمایه گذاری و احداث دامداری صنعتی ۲۰۰۰ راس گاو شیری در شهرستان گرمی و بخش انگوت اخذ شد.

به گزارش آذرمغان، در جلسه منتخب گرمی با مدیر عامل و هیات مدیره سازمان بازنشستگی کشور و شرکت سرمایه گذاری پگاه پس از بحث و بررسی، موافقت سرمایه گذاری و احداث دامداری صنعتی ۲۰۰۰ راس گاو شیری در شهرستان گرمی و بخش انگوت اخذ شد.

همچنین مقرر شد در اسرع وقت جا یابی و امکان سنجی اجرای این طرح با محوریت فرمانداری گرمی عملیاتی شود.

با اجرای این طرح، علاوه بر اشتغال تعدادی از جوانان شهرستان گرمی، نقطه عطفی در تبدیل این شهرستان به یکی از مراکز تولید شیر در استان و کشور خواهد بود.

انتهای پیام/